Loppet i Sahara

Detta är den avslutande delen av mitt årslånga projekt. Det sker i februari 2018.

Mer info kommer.